ท่านต้องการให้ ทต.หนองสระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 1 )
12.50%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
25.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ( 4 )
50.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
12.50%