หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางการะเกด วินัยพานิช
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร : 0819723527
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนฤมล สามัคคี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0956966144


นางการะเกด วินัยพานิช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819723527


นายสาธิต โชคนรากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0979243022