หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2563 เวลา 16.21 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 45 ท่าน