หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ข้อมูลสถิติผู้ร้องเรียนทุจริต ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อมูลสถิติ เรือ่งร้องเรียนทุจริต ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ข้อมูลสถิติเรืื่องร้องเรียนทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)