หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง มอบอำนาจของหัวหน้าสำนักปลัดให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 5 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 5 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป [ 5 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 5 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 5 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศคระกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 14 [ 30 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศปฎิญญา ขับเคลื่อน เทศบาลตำบลหนองสระ เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองช่างเทศบาลตำบลหนองสระ [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองคลังเทศบาลตำบลหนองสระ [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)     2