หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองสระ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) [ 23 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 118  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 2 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)