หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การควบคุม การเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่เอกชน ที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ และการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2561 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง กิจการผลิต การบรรจุ สะสม หรือขนส่งก๊าซ พ.ศ. 2561 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองสระ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) [ 23 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 137  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 2 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)