หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)