หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
งบการเงินเดือนกันยายน 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
งบการเงินเดือนสิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
งบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
งบการเงินเดือน มิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
งบการเงินเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2