หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
งบการเงินเดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
งบการเงินเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
งบการเงินเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
งบการเงินเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2      3