หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.33-012 สายบ้านคลองเล็ก-บ้านดอนทราย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั   30 มิ.ย. 2566 14
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   สำรวจข้อมูลการข้อหม้อแปลงไฟฟ้า   8 มิ.ย. 2566 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดิน โดยเสริมผิวจราจรดินลูกรัง บริเวณเชื่อมต่อ ถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณพื้นที่นางเบญจางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าโพ   8 มิ.ย. 2566 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ   8 มิ.ย. 2566 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย   8 มิ.ย. 2566 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสระ   โครงการอบรมทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   8 มิ.ย. 2566 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองการุ้ง   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖   8 มิ.ย. 2566 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย      8 มิ.ย. 2566 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกลางดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงฝิ่น (สายบ้านนางไทย เอมโอษฐ์) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มิ.ย. 2566 4
ข่าวกิจกรรม ทต.เมืองการุ้ง   วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายประสิทธิ์ เทียนนา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง พร้อมสมาชิสภาเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ได้ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาค และสัสดีอำเภอบ้านไร่ มามอบของแก่ คุณจเร เหล่าประชา ซอยแตงไทย ณ ชุมชนแตงไทย ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุ   8 มิ.ย. 2566 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรดินลูกรัง บริเวณทางแยกไปฝายหนองเขาขัน ถึงบริเวณพื้นที่นานายบัติ หมู่ที่ ๒ ตำบลหมกแถว   8 มิ.ย. 2566 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองหลวง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (อน.ถ.๕๙-๐๐๒) หมู่ที่ ๓ บ้านดงสำราญ - หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 มิ.ย. 2566 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี   8 มิ.ย. 2566 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรดินลูกรัง บริเวณแยกถนนคอนกรีตเส้น หมู่ที่ ๑ ถึงบริเวณเชื่อมต่อถนนคอนกรีตช่วงบริเวณบ้านนายมงคล หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าโพ   8 มิ.ย. 2566 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มิ.ย. 2566 5
กิจการสภา อบต.ไผ่เขียว   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   8 มิ.ย. 2566 17
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,326