หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้ปฏิบัติ  22 มี.ค. 2564 67
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  13 ส.ค. 2563 112
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมััครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯ  5 ส.ค. 2563 114
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ การขึ้นบัญชีและผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรคบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  13 ก.ย. 2562 114
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  9 ก.ย. 2562 115
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  2 ก.ย. 2562 118
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  13 ส.ค. 2562 181
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการจายหน่วยงานอื่น  27 ก.พ. 2562 233
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งใด้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  29 ธ.ค. 2559 471
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  7 ธ.ค. 2559 332
  (1)     2