หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ การขึ้นบัญชีและผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรคบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   13 ก.ย. 2562 23
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)   9 ก.ย. 2562 29
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)   2 ก.ย. 2562 27
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา   13 ส.ค. 2562 92
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการจายหน่วยงานอื่น   27 ก.พ. 2562 139
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งใด้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   29 ธ.ค. 2559 381
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   7 ธ.ค. 2559 242
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   7 ธ.ค. 2559 238
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   29 ก.ย. 2559 235
  (1)