หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   4 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง แจ้งผลการขายทอดตลาด   3 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   14 ส.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน(รับ - ส่งผู้ป่วย EMS) ทะเบียน นข 1031 อน. จำนวน 1 คัน   19 มี.ค. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์(Smart Card Reader)   19 มี.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ในเขตเทศบาลตำบลหนองสระ ประจำปี 2562   4 ม.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   18 ต.ค. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)    3 ม.ค. 2561 294
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6   15 ธ.ค. 2560 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ สายทางเข้าวัดหนองสระหมู่ที่ 2   15 ธ.ค. 2560 183
  (1)     2