หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 

เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.๑)  15 มิ.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  17 เม.ย. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิื่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  26 มี.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองสระ  27 ม.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2563   20 ม.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  4 พ.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การสำรวจที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  30 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง แจ้งผลการขายทอดตลาด  3 ก.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  14 ส.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน(รับ - ส่งผู้ป่วย EMS) ทะเบียน นข 1031 อน. จำนวน 1 คัน  19 มี.ค. 2562 122
  (1)     2      3