หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564  18 ม.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ  25 ธ.ค. 2563 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจากสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี   22 ธ.ค. 2563 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   เลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563  27 พ.ย. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564  1 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.๑)  15 มิ.ย. 2563 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  17 เม.ย. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิื่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  26 มี.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองสระ  27 ม.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2563   20 ม.ค. 2563 43
  (1)     2      3