หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลหนองสระ  
 

วันที 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองสระ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลหนองสระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสระ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคนพิการที่ควรได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านหรือห้องน้ำ โดยมีจำนวนคนพิการได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาจำนวน 12 ราย และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายชื่อคนพิการ จำนวน 2 ราย  เป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านหรือห้องน้ำจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 10.23 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 54 ท่าน