หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านด้น  
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองสระ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ณ รอบบริเวณสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสระ และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอทัพทัน กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในครั้งนี้ด้วย
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และปลูกต้นไม้  ปล่อยปลาในสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ  ส่วนราชการสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการอำเภอทัพทัน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ รพสต.หนองสระ โรงเรียนวัดหนองสระ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองสระ  อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 15.40 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X