หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 

 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
 

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565
เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินนโนบายสำคัญของรัฐบาล และให้ประชาชนได้เข้าใจ รับทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง

ประชาชนสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามลิ้งด้านล่างนี้
http://www.pr.moi.go.th/documents/2565/CitizenKnowledge29-2565.pdf

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 10.24 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 31 ท่าน