หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมธรรมมะวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565  
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองสระ จัดโครงการอบรมธรรมะ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองสระ  โดยนายยอดชาย จงเกษกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางนฤมล สามัคคี หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสระ  ผอ.รพ.สต.หนองสระ และอสม. และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองสระ  โดยมีกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียนจำนำพรรษา รับฟังเทศน์ และปฏิบัติสมาธิ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 15.05 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/47

ลำดับภาพที่ 2/47

ลำดับภาพที่ 3/47

ลำดับภาพที่ 4/47

ลำดับภาพที่ 5/47

ลำดับภาพที่ 6/47

ลำดับภาพที่ 7/47

ลำดับภาพที่ 8/47

ลำดับภาพที่ 9/47

ลำดับภาพที่ 10/47

ลำดับภาพที่ 11/47

ลำดับภาพที่ 12/47

ลำดับภาพที่ 13/47

ลำดับภาพที่ 14/47

ลำดับภาพที่ 15/47

ลำดับภาพที่ 16/47

ลำดับภาพที่ 17/47

ลำดับภาพที่ 18/47

ลำดับภาพที่ 19/47

ลำดับภาพที่ 20/47

ลำดับภาพที่ 21/47

ลำดับภาพที่ 22/47

ลำดับภาพที่ 23/47

ลำดับภาพที่ 24/47

ลำดับภาพที่ 25/47

ลำดับภาพที่ 26/47

ลำดับภาพที่ 27/47

ลำดับภาพที่ 28/47

ลำดับภาพที่ 29/47

ลำดับภาพที่ 30/47

ลำดับภาพที่ 31/47

ลำดับภาพที่ 32/47

ลำดับภาพที่ 33/47

ลำดับภาพที่ 34/47

ลำดับภาพที่ 35/47

ลำดับภาพที่ 36/47

ลำดับภาพที่ 37/47

ลำดับภาพที่ 38/47

ลำดับภาพที่ 39/47

ลำดับภาพที่ 40/47

ลำดับภาพที่ 41/47

ลำดับภาพที่ 42/47

ลำดับภาพที่ 43/47

ลำดับภาพที่ 44/47

ลำดับภาพที่ 45/47

ลำดับภาพที่ 46/47

ลำดับภาพที่ 47/47
<<
>>
X