หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองสระ จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสระ  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองสระ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากส่วนราชการในพื้นที และประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคม

การจัดประชุมประชาคมครั้งนี้ เพื่อพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565 ในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ทั้ง 2 ฉบับ ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุาคมได้เสนอ โครงการเพิ่มเติมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี    

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 16.54 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 77 ท่าน