หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 

 
ประกาศจากสำนังานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 13.25 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 72 ท่าน