หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 17.31 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 23 ท่าน