หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการอบรมธรรมะวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 16
 


 
โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 26 มิ.ย. 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 15
 


 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 118
 
 
     


 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาประชาคม อำเภอทัพทัน [ 27 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 100
 


 
โครงการสืบสานประเพณ่ีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 139
 
 
     


 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ประจำปี 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 165
 


 
8 มกราคม 2562 วิ่งสร้างสุข [ 6 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 240
 
  (1)     2      3      4