หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 


นายสนาม มานะกิจ
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสระ
 


นางบังอร พุ่มแจ้ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสระ


นางนฤมล สามัคคี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองสระ
 
 


นายสมพงษ์ ประสพศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2