หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 


นายสนาม มานะกิจ
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสระ
 


นางบังอร พุ่มแจ้ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสระ


นางนฤมล สามัคคี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองสระ
 
 


นายวินัย เศรษฐีธัญญหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางวินเรียม อำพล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นางอำไพ สุขษา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นางอนงค์ มานะกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางพัชรี โสรดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายธวัช วินัยพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายกิตติธัช เริงเขตรการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางบุปผา ดาไกล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางอุไร พูลสาริกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2