หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.พลวงสองนาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รุ่น ส่วนของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.ระบำ   จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลระบำ จำนวน 91 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.ระบำ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.ระบำ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะผู้บริหาร และเก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.ระบำ   ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19) ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2897 อุทัยธานี ของ อบต.หนองไผ่แบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.อุทัยเก่า   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.อุทัยเก่า   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.ตลุกดู่   จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จุด ส.ป.ก.62 ไร่ หมู่ที่ 13 บ้านสวนขวัญ ตำบลตลุกดู่ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก 14 ม.ค. 2565
ทต.ทัพทัน   จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.ทัพทัน   จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผ่านวัดหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทัพทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.ไผ่เขียว   ซื้อคลอรีนและสารส้ม ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.ไผ่เขียว   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ - 2643 อุทัยธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.หนองสระ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.ห้วยคต   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด 143/4 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2565
อบต.หนองสรวง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระทุ่ม   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๗๓ คน รวม ๗,๔๖๐ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระทุ่ม   ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๖ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๙๗ คน รวม ๑,๙๔๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระทุ่ม   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 13 ม.ค. 2565
ทต.พลวงสองนาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รุ่น ส่วนของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2565
ทต.พลวงสองนาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รุ่น ส่วนของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2565
อบต.ระบำ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสามสิบ (ข้อบัญญัติ 2565) 13 ม.ค. 2565
อบต.ระบำ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม (ข้อบัญญัติ 2565) 13 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 672