หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เขาบางแกรก   จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๑๑๕ เล่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.หนองกระทุ่ม   จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.พลวงสองนาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเหมือนฝัน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกี่ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 ก.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   จ้างจ้างเหมาดำเนินการประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.หลุมเข้า   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองอิบ้า หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.เนินแจง   ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร HP รุ่น MFP-E๗๗๘๓๐dn สีดำ จำนวน ๑ หลอด เป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.เนินแจง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี. พร้อมหลอดพร้อมดื่มให้แก่ศพด.อบต.เนินแจง และรร.ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๒ วันทำการ จำนวนเด็ก ๕๒ คน ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ทุ่งโพ   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 2565
อบต.หนองนางนวล   ตัดหญ้าบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองนางนวล 1 ก.ค. 2565
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำฉากพานพับกั้นบริเวณหน้าประตูห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดทน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.หาดทนง   ซื้อผ้าบูลุค จำนวน 2 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.เขากวางทอง   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.เขากวางทอง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ พีวีซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ทัพหลวง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านวังหิน ถึงสายบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.o๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 ก.ค. 2565
ทต.เมืองการุ้ง   ซื้อนม ยู.เอช.ที รสจืด 200 ซีซี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทต.เมืองการุ้ง   ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
ทม.อุทัยธานี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ (นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๕๔ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 2565
ทม.อุทัยธานี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ (นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๕๔ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 2565
ทม.อุทัยธานี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ (นาทอง) ข้างบ้านเลขที่ ๘/๙๐ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 2565
อบต.หนองไผ่   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองไผ่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 876