หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองสระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองสระ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567
อบต.ห้วยแห้ง   จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.ห้วยแห้ง   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 51 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.คอกควาย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.คอกควาย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.คอกควาย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.คอกควาย   จ้างเหมาค่าป้ายไวนิล โครงการจัดทำประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.หนองแก   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.หนองแก   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๗๗๘ อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.เมืองการุ้ง   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.เมืองการุ้ง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.ไผ่เขียว   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 1 รายการ ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.ไผ่เขียว   ซื้อซัมเมอร์ส 2 แรง 18 ใบพัด ครบชุด จำนวน 1 ชุด ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.ทัพทัน   ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.ดอนขวาง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสระหลวงถึงจักษา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.สะแกกรัง   จ้างเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง ระบบกรองน้ำผิวดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.หนองกลางดง   จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเบรก รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๔๕๘ อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.หนองกระทุ่ม   จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ประเภทป้ายไวนิล เวทีประชาคม เพื่อรับฟังเจตนารมณ์ของประชาชนในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เป็นเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม พร้อมเจาะตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.หนองกระทุ่ม   จ้างโครงการปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแห้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
อบต.หนองกระทุ่ม   จ้างโครงการปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโพธิ์เอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 1767