หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุ (เชือกไนล่อน ขนาด ๒ หุน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจล้างแอร์รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บท ๗๘๑๓ อุทัยธานี กองช่าง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) รหัส 416-61-0038 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุ (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล / นายกเทศมนตรี) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (สป.) รหัส 416-53-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 64