หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสะพานทุ่งบึง - นานายแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสะพานทุ่งบึง - นานายแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประปา จำนวน 68 รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสะพานทุ่งบึง - นานายแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสระ [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายเร่ง - นานางทวาย หมู่ที่่ 6 (ระยะที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายเร่ง - นานางทวาย หมู่ที่่ 6 (ระยะที่ 3) [ 10 ก.ย. 2563 ]จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 55