หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฆ 1441 อน. (กิจการประปา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพ (สำนักปลัด) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสระ (สำนักปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) กิจการประปา กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว) สป. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย พร้อมน้ำแข็ง เพื่อใ่ช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สป.) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 92