หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 เม.ย. 2559
 เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 1 รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 จำนวน 16 รายกร สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองสระ ได้รับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34