หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมารถแบ็คโฮขนาดกลาง จำนวน ๓.๕ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สายส่งน้ำ) กิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสระ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 71