หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Drum Cartridge) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (สป.) รหัส 416-53-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมารถแม็คโครขนาดกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36