เทศบาลตำบล หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับ ทต.หนองสระ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน ทช.อน.๔๐๐๓ - บ้านนางเสทื้อน สุขหวัง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - บ้านนายเติม เกิดสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - บ้านนายเติม เกิดสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน ทช.อน.๔๐๐๓ - บ้านนางเสทื้อน สุขหวัง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมารถไถ่ฟาร์ม (ขนาดเล็ก) จำนวน 2 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 58