หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 4 - 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ [ 15 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโป่งตะคอง - บ้านดงขนุน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2564 ]ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องสว่านไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจียไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต(Overlay) รหัสสายทาง อน.ถ.6-0002สายแยกทางหลวง ทช.อน.4003 (กม.8+000) หมู่ที่ 3 ต.หนองสระ [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขนาดกลาง จำนวน 3 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 79