หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา-บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒ รหัสสายทาง อน.ถ.6-0043 ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) 16 รายการ [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กบธ-524 อน. กองช่าง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-63-0039 กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (USB Wifi) สป. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 112