หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง (ปรับปรุงระบบประปาบาดาล) จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง (ปรับปรุงระบบประปาบาดาล) จำนวน 7 จุด [ 17 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 80-6771 อน. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เชือกมะนิลา) จำนวน 3.1 กิโลกรัม สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน บฉ-7052 อน. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม (โครงการวันเด็กแห่งช่าติ ประจำปี 2563) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 2 รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ซื้อของขวัญกระเป๋าใส่เครื่องเขียน (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) จำนวน 150 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39