หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]จัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใบตัดวงเดือน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กค-1310 อน. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่น (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44