หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 เม.ย. 2559
 เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 

 
 
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ถนนทัพทัน - ตลุกดู่
ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี 61120
โทรศัพท์ : 056-973120
โทรสาร : 056-973120
Website : www.nongsra.go.th
Email : akenuttasit@nongsra.go.th