หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองสระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2542 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองสระตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอทัพทัน ห่างจากอำเภอทัพทันประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานีห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 11,875 ไร่ หรือ 19 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกลางดงและหนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี  
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด       2,188     คน
  ชาย 1,026 คน คิดเป็นร้อยละ 46.89
  หญิง 1,162 คน คิดเป็นร้อยละ 53.11
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด       626           ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย         115.16          คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ เป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีคลองทับเสลาไหลผ่าน
 
 
 
หมู่ที่   หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  1   บ้านหนองนกยูง 52 63 115 26  
2   บ้านใหม่ 173 196 369 106
  3   บ้านดงหนองไทร 212 252 464 149  
4   บ้านหนองหม้อแกง 102 101 203 44
  5   บ้านดงขนุน 135 152 287 73  
6   บ้านโป่งตะคลอง 247 277 524 145
  7   บ้านหนองสระ 105 121 226 83  
    รวม 1,026 1,162 2,188 626
 
 
 
 
การประกอบอาชีพของประชาชนตำบลหนองสระส่วนใหญ่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วย เกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเอง ทำนา ทำไร่ มีรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก และประชาชนส่วนหนึ่งก็ประกอบอาชีพ พาณิชยกรรม และบริการ