หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 


นายยอดชาย จงเกษกรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ
โทร : 089-8570209
 
 


นางจรัญญา แก้วมณี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ
โทร : 0932451661


นายพิชา ทองอร่าม
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ
โทร : 0862137985
 
 


นายวิรัญ แกล้วเขตรการ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ
โทร : 0828826862


นายอรุณ ราชาหมื่น
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ
โทร : 0871013693