หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
งบการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
งบการเงินเดือน มกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
งบการเงินเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
งบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
งบการเงินเดือน ตุลาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
งบการเงินเดือน กันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
งบการเงิน เดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
งบการเงินเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
งบการเงินเดือนมิถุนายน 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
งบการเงินเดือน พฤษภาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
งบการเงินเดือน เมษายน 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
สรุปข้อมูลสถิติผู้มารับบริการประจำปี 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 17 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2      3      4