หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
งบการเงินเดือน กันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
งบการเงิน เดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
งบการเงินเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
งบการเงินเดือนมิถุนายน 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
งบการเงินเดือน พฤษภาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
งบการเงินเดือน เมษายน 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปข้อมูลสถิติผู้มารับบริการประจำปี 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 17 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 [ 17 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
งบการเงิน เดือน มีนาคม 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
งบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
งบการเงินเดือน มกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
งบการเงินเดือน ธันวาคม 2561 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
งบการเงินเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
งบการเงินเดือน ตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2      3      4